pandas.tseries.offsets.Nano.delta

property Nano.delta