pandas.tseries.offsets.Nano.is_quarter_start

Nano.is_quarter_start()